Условия за работа

Този уебсайт е пазар. Собственикът има съществена финансова връзка с доставчика на стоките, посочени на сайта, тъй като получава компенсация за кликвания върху рекламата или за продажби на продукта(ите). Ние не носим отговорност за връщане на продукти, поддръжка, свързана с продукта, и доставка на продукти. Ако не сте напълно доволни от стоките, които сте получили, моля, свържете се директно с доставчика на стоките. Този уебсайт предоставя чрез определения си софтуер и уебсайт определени маркетингови, рекламни, промоционални и свързани услуги. Тези Условия за ползване уреждат достъпа и използването на dailycaretips.com от страна на потребителите. Потребителите трябва да се съгласят с тези Условия, преди да използват dailycaretips.com.


Доставчикът на продукта носи пълна отговорност, когато става въпрос за вашата поръчка. Моля, намерете Общите условия на продуктите, споменати на този сайт, като посетите връзката на доставчика, намерена по-долу:


https://get-tvidler.com


За нашия сайт


Това е реклама, а не действителна новинарска статия, блог или актуализация за защита на потребителите.


dailycaretips.com се управлява от професионалисти и целта му е да даде възможност на хората да поискат оферти или информация за продукта или услугата, показани или избрани на този сайт.


Услугата, която предлага нашият сайт, е да свързва хора, които искат да научат повече за услугата, с доставчици трети страни. Използвайки нашия уебсайт, вие разбирате и се съгласявате, че сте изцяло отговорни за вземането на собствени оценки, решения и преценки относно това дали да се ангажирате с доставчици на услуги или по друг начин да взаимодействате с доставчици на услуги по какъвто и да е начин.


Вие разбирате и се съгласявате, че Компанията:


Компанията не е длъжна да проверява или по друг начин да проверява каквато и да е информация относно трети страни и/или потребители, продуктите или всяка друга функция, свързана с dailycaretips.com, и следователно трябва да бъдете внимателни и да извършвате собствени прегледи и проверки, преди да се ангажирате с всеки чрез Услугите или dailycaretips.com или по друг начин взаимодействайки с когото и да било.


Компанията изрично се отказва, а вие изрично я освобождавате от каквато и да е отговорност за каквито и да било спорове, искове, дела, наранявания, загуби, щети и/или щети, произтичащи от и/или по какъвто и да е начин свързани с продукти на трети страни , услуги и dailycaretips.com или вашите взаимодействия или сделки с трети страни, включително без ограничение действия и/или бездействия на трети страни по какъвто и да е начин, използващи или свързани с услугите или компанията по какъвто и да е начин. Използвайки dailycaretips.com, вие потвърждавате, че сте изцяло отговорни за такова използване и връзките, взаимодействията, покупките или всяко друго действие, което правите, и че цялото използване на услугите или dailycaretips.com е на ваш риск.


За избягване на всякакви съмнения, Компанията не продава, лицензира или по друг начин ви предоставя продукти или услуги и не носи никаква отговорност за продукти или услуги, закупени от вас от която и да е трета страна, включително без ограничения, по отношение за всякаква поддръжка и поддръжка, неизправности, грешки, повреди, повреди или разходи от всякакъв вид. Информацията, която намирате на този сайт, е само за информативни цели и не замества съвета на експерт. Имаме предвид продукти и услуги, за които не сме нито производители, нито директни доставчици. Всички търговски марки, изображения и авторски права на трети страни на тази страница се използват за целите на сравнителна реклама, критика или преглед.


Хипервръзки от трети страни


Нашият уебсайт може да съдържа хипервръзки. Ако щракнете върху тази хипервръзка, ще напуснете нашия уебсайт и ще отидете на уебсайта на друга компания. В този момент dailycaretips.com няма никакво влияние върху услугите, предлагани от въпросния уебсайт, или върху методите на уебсайта. Тези уебсайтове имат собствена политика за поверителност, която е напълно отделна от нашата политика за поверителност. Нашата политика за поверителност се отнася само за данни, обработвани от dailycaretips.com. Поради това dailycaretips.com не поема никаква отговорност за услуги и/или уебсайтове от трети страни или техните методи и/или съдържание.


Отказ от отговорност за приходите


Собственикът на този уебсайт има съществена финансова връзка с доставчиците на услуги, посочени на сайта, тъй като се получава компенсация за кликвания върху рекламите или за продажби на продуктите или услугите.


Свържете се с нас


Изводът е, че въпреки че е наша работа да тестваме избрани продукти и да даваме нашето мнение за тях, ние сме точно като вас. Ние обичаме да следваме технологичните тенденции, ние сме родители, ние обичаме джаджи, ние сме собственици на домашни любимци, ние сме DIY ers и имаме страст да улесняваме живота си чрез умна покупка.


Промени в нашите условия


Ние си запазваме правото да правим промени в нашите правила и условия по всяко време, без да ви уведомяваме. Препоръчително е да посетите отново тази страница в бъдеще, за да проверите за промени в нашите условия.